Je kunt lid worden van de Roskam wanneer je een paard en/of pony tot je beschikking hebt. In
onze vereniging is er plaats voor de recreatie ruiter en de fanatieke wedstrijdruiter.
De Roskam biedt verschillende lidmaatschapsvormen aan.
De lidmaatschapsvorm bepaalt van welke faciliteiten er gebruik gemaakt kan worden.

 

Tarieven en lidmaatschapsvormen:

 

Rijdend lidmaatschap (lessen volgen voor dressuur/springen/mennen):
Volwassenen: € 295,00 per jaar voor 1x per week les

Volwassenen: € 395,00 per jaar voor 2x per week les

Menleden: € 303,00 per jaar voor 3x per maand les

 

Jonger dan 18 jaar: € 255,00 per jaar voor 1x per week les

Jonger dan 18 jaar: € 315,00 per jaar voor 2x per week les

 

Ponyclub (bixie) € 210,00 per jaar.

De ponyclubleden hebben recht op maximaal 1 les per week.
Je kan tot 12 jaar aansluiten bij de ponyclub.

 

Als je springlessen volgt, adviseren wij om ook dressuurlessen te volgen.
Om springlessen te kunnen volgen is er minimaal B-dressuur niveau nodig.

Op officiële feestdagen zijn er geen vereningslessen.

Ook zijn er vakantieperiodes in het lesschema ingebouwd.

In de groepsapp's volgen de aankondigingen van de lessen en de samenstelling van de lessen.

Soms vervallen lessen als er grote evenementen plaatsvinden. 

 

Activiteiten lidmaatschap:
Kosten € 50,00 per jaar.

Deze leden mogen meedoen met de activiteiten die binnen de vereniging worden
georganiseerd, maar hebben geen recht om lessen te volgen.

 

Startkaart lidmaatschap:
Kosten € 55,00 per jaar.
Deze leden kunnen in KNHS verband wedstrijden rijden, maken geen gebruik van de
accommodatie en hebben geen recht op les.

 

Bak-abonnement:

Voor rijdende leden:

Kosten per combinatie € 65,00 per jaar
Gezin: € 122,50 per jaar

 

Voor activiteiten- of startkaartleden geldt een kostprijs van € 200,00 per jaar om een bakabonnement te mogen hebben. 

 

Een bakabonnement is altijd in combinatie met een lidmaatschap van de vereniging, dat wil zeggen een activiteiten-lid of startkaart-lid of rijdend lid.

Met een bakabonnement krijg je een sleutel van de binnenbak en mag je gebruik maken van
de accommodatie op het moment dat deze beschikbaar is voor vrij rijden.
De tijden hiervoor zijn af te lezen in de ClubApp. Je krijgt toegang tot deze app als je lid wordt bij de vereniging.

De agenda van de activiteiten is te lezen in de socie-app en staat ook op deze site. 

 

Bij het aangaan van een lidmaatschap betaal je inschrijfkosten en bij een bakabonnement borg voor de baksleutel. Een vereniging is geen bedrijf en daarom doen we alles samen. Dat betekent dat we van onze leden verwachten dat ze meehelpen bij het reilen en zeilen van de club. Die hulp kan heel divers zijn. Meer info hierover is te verkrijgen bij het secretariaat.